این دامنه ها به فروش می رسند.

avizkart.ir

avizkart.com

kartaviz.ir

شروع قیمت هر دامنه با توجه به شناس بودن و مشتریان برند در حوزه چاپی،هر دامنه از 10 میلیون تومان/خرید کلی شامل تخفیف می باشد

09100015381